• Statystyki

  • Odwiedziło nas: 257239
  • Do końca roku: 46 dni
  • Do wakacji: 224 dni
 • Kontakt

  poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

  tel/fax: 22 8111820

  e-mail: zs41@edu.um.warszawa.pl

   

 • Lokalizacja

Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Historia

Historia

 

"Nadrzędnym celem wychowania jest kształtowanie człowieka we wszystkich dziedzinach życia i działalności, jako osoby ludzkiej dla dobra społeczeństwa. Dążymy do tego, by nasz Wychowanek był dobrym człowiekiem, wrażliwym na krzywdę, empatycznym, spontanicznym i twórczym w pracy na rzecz szkoły."

Fragment z dokumentu "Misja i wizja szkoły"

 

            W pięknym, przedwojennym budynku przy ul. Bartniczej 2 na warszawskim Bródnie mieści się Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 206 im. Władysława Reymonta.Jest to placówka bardzo nowoczesna, bezpieczna, przyjazna i życzliwa dla każdego ucznia, pracownika oraz rodzica.

            Początki działalności szkoły rozpoczynają się pod koniec lat pięćdziesiatych. W tym czasie na osiedlu Praga II powstaje wiele nowych bloków mieszkalnych, do których zaczynają wprowadzać się młode rodziny, przeważnie robotnicze, które po wyzwoleniu Warszawy rozpoczynają pracę w warszawskich zakładach. Nastepstwem tego procesu staje się wzrost liczby dzieci oraz konieczność otwarcia nowej szkoły podstawowej. W roku szkolnym 1959/1960 władze oświatowe podejmują decyzję o otwarciu Szkoły Podstawowej nr 206 przy ul. Szanajcy 5. Pierwszym dyrektorem szkoły zostaje Modest Przasnyski, nauczyciel z długoletnim doświadczeniem, nauczyciel matematyki z przedwojennym rodowodem. Szkoła na początku boryka się brakiem pomocy dydaktycznych, właściwego wyposażenia pracowni oraz sal lekcyjnych, a także pomieszczeń świetlicowych oraz biblioteki. Dzięki umiejętnościom organizacyjnym dyrektora i grona pedagogicznego szkoła szybko zaczyna normalnie funkcjonować. W szkole pracuje około 30 nauczycieli. Powstaje świetlica szkolna i stołówka, w której obiady codzinnie spożywa około 150 wychowanków. Ponad połowa nich pochodzi z rodzin robotniczych, nieco mniej to dzieci pracowników umysłowych. Najmniej uczniów pochodziło z rodzin rzemieślniczych. Biblioteka szkolna  szybko powiększała swój księgozbiór. Przy szkole, dzięki zaangażowaniu uczniów, powstaje ogródek szkolny, rozpoczynają działalność koła zainteresowań oraz szkolny SKS. Szkoła zaczyna współpracę z innymi placówkami na terenie Pragi i całej Warszawy. Uczniowie zajmują czołowe miejsca na olimpiadach przedmiotowych, a drużyny sportowe w piłce ręcznej są najlepsze w stolicy.

            Wszystkie te osiągnięcia dostrzeżone były przez władze oświatowe w dzielnicy Warszawa Praga Północ. Uwieńczeniem starań o dobrą kondycję placówki szkolnej jest nadanie jej 10 czerwca 1969 roku, czyli w 10 rocznicę istnienia szkoły, imienia Władysława Stanisława Reymonta. W tym dniu, dzięki pomocy i ofiarności Komitetu Rodzicielskiego ufundowany został szkolny sztandar. Na początku lat siedemdziesiątych prowadzone kontrole potwierdzają wysoki poziom nauczania oraz fachową organizację zajęć. Liczba uczniów wzrasta z każdym rokiem. W roku 1973 na emeryturę odchodzi dyrektor szkoły. Na jego miejsce wyznaczona jest mgr Jadwiga Strączyńska, pełniąca wcześniej funkcję zastępcy dyrektora. W tym czasie do szkoły zostaje włączona Szkoła Podstawowa nr 160 z ulicy Kotsisa na Żeraniu i działa jako filia SP nr 206 do końca roku szkolnego 1975/1976. Po niespełna dwóch latach pracy Jadwiga Strączyńska odchodzi do pracy w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a jej funkcję obejmuje mgr Anna Chmielewska. Niestety, z powodu niżu demograficznego do szkoły uczęszcza tylko około 500 uczniów, co przyspiesza decyzję władz oświatowych o rozwiązaniu szkoły i przeniesieniu jej do budynku przy ul. Bartniczej 2.

            Przedwojenny budynek był niestety w bardzo złym stanie technicznym, brakowało odpowiednio przygotowanych sal lekcyjnych. Szkoła Podstawowa nr 206 przenosi się jednak z całym wyposażeniem, gronem pedagogicznym i ósmą klasą z ul. Szanajcy. Pozostałe klasy zostają utworzone przez dzieci z okolic ul. Bartniczej. Remonty w szkole są nieuniknione i trwają przez całe lata osiemdziesiąte, co dezorganizuje pracę szkoły.

            W roku 1982 dyrektorem szkoły zostaje mgr Jolanta Żukowska. Szkoła rozpoczyna swoją właściwą działalność pedagogiczno – wychowawczą, co wiąże się z kolejnymi sukcesami uczniów na olimpiadach przedmiotowych i sportowych. Podczas wielkiej uroczystości przywrócono szkole imię Wł. St. Reymona, utracone w wyniku rozwiązania placówki. W tym dniu w szkole obecna była również odtwórczyni roli Jagny w filmowej wersji „Chłopów” Wł. St. Reymonta, aktorka Emilia Krakowska. Pierwszy dyrektor szkoły, Modest Przasnyski wręczył nowej dyrektor odnowiony sztandar szkoły.

            W roku 1992, w wyniku przeprowadzonego konkursu, dyrektorem zostaje mgr Małgorzata Kober. Lata dziewięćdziesiąte to ciągłe zmiany w oświacie, okres w którym zmieniają się podręczniki i programy nauczania. W roku 1995 szkoła przechodzi pod zarząd gminy Warszaw Targówek. W wyniku starań nowej dyrekcji pojawiają się fundusze, dzięki którym możliwe jest przeprowadzenie gruntownego remontu szkoły. W tym czasie do szkoły zaczyna uczęszczać mniej uczniów dlatego powstaje CII Liceum Ogólnokształcące ( 1997). Liceum uzyskuje status liceum integracyjnego. W 2008 roku  nadano mu imię Księdza Józefa Woźniaka.

Większość kadry nauczycielskiej przy wsparciu dyrekcji szkoły kończy studia wyższe, powstają klasy integracyjne, a szkole przybywa pomocy naukowych. Rozpoczyna równiez swoją działalnosć pracownia komputerowa, od pierwszych lat trwa nauka języka angielskiego. Szkoła od początku swojego istnienia szczyciła się wysokim poziomem nauczania, o czym świadczyły wyniki uzyskiwane podczas kontroli, a także osiągnięcia uczniów. Od połowy lat dziewięćdziesiatych w szkole popularne stają się kilkudniowe wyjazdy w ciągu roku szkolnego, gdzie dzieci oprócz nauki zwiedzają okolicę, zapoznają się z historią i tradycją regionu. Wszytsko to służy integracji uczniów i nauczycieli oraz lepsze zrozumienie wzajemnych potrzeb.

            W Szkole Podstawowej nr 206 od roku 2000/2001 tworzone są klasy integracyjne. Służą one osiągnięciu przez dzieci pełnej integracji społecznej. Umożliwia się im pełny kontakt z równieśnikami, dzięki czemu poznają swoje mocne strony oraz nowe drogi wzajemnego zrozumienia. Dzieci zdrowe uczą się życzliwości, troski, wrażliwości i empatii, co wpływa na budowanie przez nich własnego światopoglądu wpływa pozytywnie na zachowania społeczne. Obecnie w szkole działa również Samorząd Uczniowski, SKS oraz drużyna harcerska i zuchowa należąca do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Świetlica szkolna, działająca nieprzerwanie od roku szkolnego 1960/1961, realizuje liczne formy dydaktyczno-wychowawcze. 
W latach 2007-2010 szkoła przeszła remont i rozbudowę budynku przy ul. Bartniczej 2. Zmieniła się w nowoczesny kompleks oświatowy.

            Placówka w całej swej historii walnie przyczyniła się do rozwoju oświaty i była jedną z wiodących szkół w tej części Warszawy. Od zawsze starała się wypełniać postawione sobie cele takie jak m.in. integracja młodzieży, nauka patriotyzmu, zapewnienie pomocy i opieki potrzebującym uczniom. Obecnie dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 206 oraz CII Liceum Ogólnokształcącego jest mgr Małgorzata Kober. Funkcje wicedyrektorów pełnią mgr Danuta Kwiatkowska oraz mgr Elżbieta Stępień.

Specyfika pracy z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w nauce wymaga od szkoły, nauczycieli, terapeutów korzystania z wszelkich możliwych sposobów, aby uczeń mógł przewyciężyć trudności oraz osiągnoć sukces na miarę swoich możliowości. Cała kadra pedagogiczna wykazuje się ogromnym zaangażowaniem w pracy z każdym wychowankiem. Dzięki tej pracy uczniowie osiągają sukcesy naukowe.

 

Szkoła Podstawowa nr 206

 • Data założenia placówki:rok szkolny 1959/60
 • Lokalizacja: ul. Szanajcy 5 od 1959 , ul. Bartnicza 2 od 1980 roku
 • Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 206 w latach 1959-2016

L.P.

Imię i Nazwisko Dyrektora

Okres pełnienia funkcji

Uwagi

1.

 

Modest Przasnyski,

 

1959-1973

odszedł na emeryturę

2.

 

Jadwiga Strączyńska

 

1983-1974

odeszła do pracy w MEN

3.

 

Anna Chmielewska

 

1974-1981

zrezygnowała z funkcji ze względu na stan zdrowia

4.

 

Jolanta Żukowska

 

1981-1992

nie przystąpiła ponownie do konkursu

5.

 

Małgorzata Kober

 

od 1992

od 1997r. p. M. Kober pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41

(w skład którego wchodzą SP 206 i CII LO)

 

 • Nadanie imienia szkole:10 czerwca 1969 roku, (w 10 rocznicę istnienia szkoły), imienia Władysława Stanisława Reymonta.
 • 10.06 1969 ufundowanie sztandaru szklonego wg projektu Z. Lernacińskiego, w 1988 odnowienie sztandaru.
 • Od 2000 roku powstanie Oddziałów Integracyjnych
  • W roku szkolnym 2014/15 powstała pierwsza klasa o profilu sportowym

 

 • Znane osobistości odwiedzające placówkę:

L.P.

Imię i Nazwisko

Data i okazja wizyty

Uwagi

1.

Emilia Krakowska.

 

21.05.1988r.

aktorka, odtwórczyni roli Jagny 
w filmowej wersji „Chłopów” Wł. St. Reymonta,

2.

Tadeusz Woźniak, Jolanta Majchrzak-Wożniak

12.2006r.

Koncert dla dzieci z Oddziałów Przedszkolnych

 

3.

Tadeusz Woźniak, Jolanta Majchrzak-Wożniak

12.2007r.

Koncert kolęd i pastorałek dla pracowników oświaty 
i Urzędu  Gminy Targówek

 

4.

J. Eks. arcybiskup Sławoj Leszek Głódź

2008 z okazji nadania imienia ks. Józefa Wożniaka CII LO

 

5.

 

Grzegorz Kasdepke

 

8.01.2009r. spotkanie 
z autorem

 

6.

 

 

Piotr Świerczewski

 

Stop zwolnieniom z W-Fu

 

 

7.

 

Grzegorz Skrzecz

 

Sejmik sportowy

 

8.

Hanna Gronkiewicz -Waltz

5.11.2010r  oficjalne otwarcie budynku szkoły po remoncie

 

9.

J. Em. ks. kard. Józef  Glemp

11.05.2011r. 
(parafia Matki Bożej Różańcowej)

wizyta w szkole podczas uroczystości koronacji Figury 
„ Matki Bożej Fatimskiej”  

10.

prof. Franciszek Kobryńczuk

14.11.2013 spotkanie z poetą

autor książek dla młodzieży

11.

Leszek Hyndra Jr.

18.11.2013r. spotkanie z podróżnikiem

 

12.

Andrzej Supron

 

27.11.2013r. dzielnicowy sejmik edukacyjny „ sport i nauka to szlachetna sprawa –mądrość i dobra zabawa”

polski zapaśnik, mistrz Świata i Europy, wice mistrz olimpijski

13.

Andrzej Supron

2013r „mały mistrz -zapasy w każdej szkole”

 

14.

Artur Siódmiak

15.01.2015r.” camp z Arturem Siódmiakiem”

były polski piłkarz ręczny

15.

Zofia Noceti-Klepacka
Andrzej Supron
Paweł Skrzecz

05.12.2015r. „Sportowe

Mikołajki”

 

16.

Austin Egurrola

02.2016r. „Historia mojego tańca”

 

17.

 

Andrzej Wrona

 

11.05.2016r. spotkanie z mistrzem

 

 

 • Laureaci konkursów ogólnokrajowych i olimpiad

o   Mikołaj Budek Międzynarodowy konkurs matematyczny  „Kangurek” 2015r. Wyróżnienie

o   Jan Jaworski Międzynarodowy konkurs matematyczny  „Kangurek” 2015r.

o   Dominik Kowalczyk Międzynarodowy konkurs matematyczny  „Kangurek” 2015r. Wyróżnienie

o   Maria Palacz Międzynarodowy konkurs matematyczny  „Kangurek” 2015r. Wyróżnienie

o   Zuzanna Głogowska Międzynarodowy konkurs matematyczny  „Kangurek” 2015r. Wyróżnienie

o   Dominik Kowalczyk Olimpiada z języka angielskiego „ Olimpusek”

o   Maria Jaworska (18 miejsce), Eryk Suwiński (12miejsce) Olimpiada z języka angielskiego „ Olimpusek”.

o   Oliwia Piotrowska klub USK Ząbki , I miejsce w Turnieju Orlika  kategoria dziewcząt 10-11lat

o   Natalia Dobrzyńska kl. 2b II miejsce w maratonie rowerowym MBT 2016r.

 

 • Absolwenci szkoły będący sławnymi lub pełniącymi ważną funkcję w państwie osobami:

o   p. Ewa Sałacka –aktorka

o   p. Tomasz Borkowy - aktor

o   p. Paweł Bujalski –polityk

o   p. Piotr Trzaska - prokurator

o   p. Tomasz Cichocki –dyrektor gimnazjum JPII

NA GÓRĘ