• Statystyki

  • Odwiedziło nas: 31783
  • Do końca roku: 68 dni
  • Do wakacji: 240 dni
 • Kontakt

  poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

  tel/fax: 22 8111820

  e-mail: zs41@edu.um.warszawa.pl

   

 • Lokalizacja

Samorząd Szkolny

Images: email.png

 

 

 

 

 

           

            Jeśli masz ciekawe pomysły, pragniesz  zmian w naszej szkole, napisz do nas: e-mail: klasowy@op.pl

 

 

Zarząd:    Zuzanna Głogowska, Daniel Jasiński, Jakub Owczarek

 

Opiekunowie: p. Maria Grysz

                         p. Paulina Macieńko

                         p. Magdalena Dajek-Sosińska

 

Wszystkich uczniów szkoły zapraszamy do współpracy!

 

HONOROWY KODEKS UCZNIA Szkoły Podstawowej nr 206 im.Władysława Reymonta

 

„Bądź niczym  bijące źródło, nie zaś jak staw, w którym zawsze stoi ta sama woda…”

                                                                                                                               Paulo Coehlo


INDYWIDUALNE CECHY UCZNIA 

1. Jest odpowiedzialny za swoje słowa i czyny. 
2. Potrafi ponosić konsekwencje własnych decyzji. 
3. Potrafi przyznać się do błędów. 
4. Jest uczciwy i dotrzymuje danego słowa, nie kłamie. 
5. Panuje nad swoimi emocjami podczas lekcji, dyskusji, rozmowy. 
6. Szanuje zdanie innych osób, nawet gdy się z nim nie zgadza. 
7. Posługuje się poprawnym słownictwem, nie używa słów wulgarnych. 
8. Jest odważny, potrafi stanąć w obronie innych. 
9. Wykazuje się wysoką kulturą osobistą. 
10. Jest tolerancyjny. 
11. Sumiennie wypełnia powierzone mu obowiązki. 
12. Rozwija swoje zainteresowania. 
13. Jest świadomy własnej przynależności narodowej. 
14. Zna dziedzictwo kulturowe regionu i narodu.
15. Jest radosny, pogodny i przyjazny. Posiada poczucie humoru.

 

RELACJE MIĘDZY UCZNIAMI

1. Szanuje innych uczniów. 
2. Nie stosuje wobec nikogo przemocy psychicznej, fizycznej i słownej, stara się jej przeciwstawiać. 
3. Wychodzi z inicjatywą pomocy, gdy ktoś jej potrzebuje.
4. Jest życzliwy, uczynny. Empatyczny. Otacza szczególną opieką rówieśników ze specjalnymi potrzebami.
5. Potrafi rozwiązywać problemy poprzez rozmowę, kompromis.
6. Chętnie współpracuje z innymi. 
7. Nie wyszydza i nie obmawia innych.


POSTAWA UCZNIOWSKA


1. Na zajęcia przychodzi punktualnie. 
2. Nie opuszcza zajęć szkolnych bez wyraźnej przyczyny. 
3. Nie przeszkadza innym podczas pracy. 
4. Nie rozmawia na lekcjach. 
5. Słucha i wykonuje polecenia nauczyciela. 
6. Na lekcje przychodzi przygotowany. 
7. Aktywnie uczestniczy w zajęciach. 
8. Stosuje się do wszystkich szkolnych przepisów. 
9. Do szkoły nie przynosi niebezpiecznych przedmiotów. 
10. Szanuje mienie szkolne, osobiste, dba o pomoce naukowe. 
11. Po zajęciach pozostawia porządek.

 

Wewnętrzny regulamin Samorządu Szkolnego dotyczący zachowania się uczniów na przerwach.

 

Samorząd Uczniowski przypomina o respektowaniu regulaminu dotyczącego dyżurów uczniów na korytarzu w czasie przerw między lekcjami. Głównym celem tego planu jest podniesienie bezpieczeństwa i wzmacnianie pozytywnych zachowań wszystkich uczniów naszej szkoły.

 

Zasady zachowania się uczniów na przerwach. 

 

Każdy uczeń ma obowiązek:

-          wykorzystywać przerwy między zajęciami na odpoczynek i spożycie posiłku.

-          pozostawać w czasie przerw na terenie szkoły, w pobliżu sali w której będzie odbywała się lekcja.

-          troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd

- naprawić wyrządzone przez siebie umyślnie szkody

- zachowywać się i odnosić do siebie godnie i kulturalnie, używać zwrotów grzecznościowych

- pomagać osobom znajdującym się w potrzebie lub w niebezpieczeństwie

- otoczyć szczególną opieką uczniów klas integracyjnych

- pomagać czwartoklasistom w adaptacji do nowych warunków

 

Osoby pełniące dyżury w klasie, automatycznie, będą dyżurnymi na przerwach. (po dwie osoby z każdej klasy) Ich dyżur będzie trwał 1 tydzień, aż do następnej kolejki według listy.

 

Dyżurny powinien:

- solidnie pełnić dyżur w klasie i na korytarzu

- zgłaszać nauczycielowi dyżurującemu problematyczne sytuacje zaistniałe na przerwie

- rozwiązywać problemy w sposób kulturalny, metodami nie konfliktowymi i nie siłowymi.

- przeciwstawiać się przejawom wulgarności i brutalności

- zwracać uwagę osobom, które źle się zachowują i nie przestrzegają regulaminu dotyczącego zachowania się na przerwach

- swoją postawą i zachowaniem dawać dobry przykład innym

- dyżurni starają się pełnić swoją funkcję w pobliżu swojej klasy

 

Podczas, gdy dyżurni, będą spożywać drugie śniadanie lub będą musieli koniecznie opuścić miejsce dyżuru, zobowiązani są wyznaczyć osobę, która ich godnie zastąpi. (Prosimy o zrozumienie i nie odmawianie kolegom i koleżankom, bo każdy na pewno znajdzie się w podobnej sytuacji)

 

Samorząd Szkolny

NA GÓRĘ