• Statystyki

  • Odwiedziło nas: 331049
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 158 dni
 • Kontakt

  poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

  tel/fax: 22 8111820

  e-mail: zs41@edu.um.warszawa.pl

   

 • Lokalizacja

Integracja 0-III

ZADANIA ZESPOŁU DO SPRAW INTEGRACJI

 
 
 1. Szerzenie idei integracji w społeczności klasowej i szkolnej.
 
Organizowanie w klasach zajęć przybliżających uczniom świat ich niepełnosprawnych rówieśników.
Prowadzenie tablicy informacyjnej dla rodziców i osób zainteresowanych integracją.
Zorganizowanie zajęć zapoznających uczniów z logo szkoły, jego znaczeniem i symboliką.
Prowadzenie Kroniki Integracji
Opracowywanie najnowszych informacji, artykułów dotyczących integracji na internetową stronę szkoły.
 
 1. Doskonalenie współpracy między pedagogiem a nauczycielem prowadzącym.
Lekcje koleżeńskie
Spotkania Zespołu ds. Integracji
Prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych związanych z pracą z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
 
 1. Doskonalenie umiejętności pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
Udział w szkoleniach prowadzonych dla nauczycieli, pedagogów uczących dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych..
Organizowanie lekcji pokazowych dla studentów, nauczycieli.
 
      Nawiązanie współpracy z innymi placówkami integracyjnymi.
 
 1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Zapraszanie rodziców na imprezy okolicznościowe i uroczystości szkolne, zajęcia otwarte.
Aktywizowanie rodziców do włączania się w życie szkoły:
- Integracyjne zebrania w klasach
- Wykonanie wspólnych prac na rzecz szkoły
 
 1. Współpraca z rodzicami
Prowadzenie tablicy informacyjnej
Zapoznanie z historią i zasadami integracji w naszej szkole rodziców uczniów klas zwykłych i integracyjnych.
Spotkanie z rodzicami, których dzieci będą uczniami klas „0” i „I” w roku szkolnym 2009/2010.

Zasady przyjmowania dzieci niepełnosprawnych

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor szkoły wraz z Zespołem ds. Integracji na wniosek rodziców.
 
Niezbędne są następujące dokumenty:
 • podanie rodziców lub prawnych opiekunów,
 • orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej kwalifikujące do nauki w klasie integracyjnej (na podstawie aktualnego badania psychologicznego),
 • kserokopie lub oryginały zaświadczeń ze specjalistycznych placówek służby zdrowia, pod których opieką pozostają dzieci.
W wypadku niedostarczenia tych dokumentów podanie nie będzie rozpatrywane.
 
 
Wymagana jest indywidualna rozmowa dyrektora szkoły lub członków Zespołu ds. Integracji z opiekunami dziecka w trakcie składania dokumentów.
NA GÓRĘ