• Statystyki

  • Odwiedziło nas: 287691
  • Do końca roku: 18 dni
  • Do wakacji: 196 dni
 • Kontakt

  poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

  tel/fax: 22 8111820

  e-mail: zs41@edu.um.warszawa.pl

   

 • Lokalizacja

Integracja sensoryczna

CO TO JEST INTEGRACJA SENSORYCZNA?

          W każdej chwili nasz mózg bombardowany jest niezliczoną ilością bodźców płynących z oczu, uszu, nosa, skóry, mięśni, ścięgien i stawów, a także ze zmysłu przedsionkowego. Mózg musi sobie poradzić z napływającymi informacjami - przyjąć je, przetworzyć i odpowiednio zareagować. Ten skomplikowany proces nazywamy integracją sensoryczną.

          Według Jean Ayres – twórcy metody - u podstaw rozwoju psychoruchowego dziecka leżą trzy główne układy zmysłowe: dotykowy, przedsionkowy i proprioceptywny.

          U osób, które mają problemy z rejestracją czy interpretacją informacji sensorycznych występują różne, często niezrozumiałe dla otoczenia zachowania.

          Nieraz widzimy dzieci, które są bardzo wrażliwe na takie bodźce sensoryczne jak jasne światło, dzwonek szkolny, zapachy dochodzące z kuchni. Dzieci z nadwrażliwością dotykową tłumaczą często, że delikatne dotknięcie je boli. Nie chcą się ubierać, nie lubią mycia twarzy, czy obcinania paznokci. Takie osoby mogą odczuwać napięcie i rozdrażnienie. Często reagują agresją.

          Niektóre dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej nie mogą dotrzymać kroku rówieśnikom w zakresie rozwoju motorycznego. Wraz z wejściem w wiek szkolny pojawiają się trudności z pisaniem, ze rozumieniem i opanowaniem reguł gier zespołowych. Dzieci te mają kłopoty z koncentracją, są nadruchliwe i sprawiają wiele trudności w domu i szkole na lekcjach, czy podczas przerw.  Takie trudności negatywnie wpływają na samoocenę dziecka, na jego relacje z rówieśnikami.

          Terapia integracji sensorycznej to zestaw ćwiczeń, który ma pomóc dziecku w lepszym odbiorze wszystkich docierających bodźców sensorycznych. 

          W naszej szkole zatrudnionych jest trzech terapeutów integracji sensorycznej. Dysponujemy dwoma w pełni wyposażonymi gabinetami terapii. Terapeuci ściśle współpracują z wychowawcami i psychologiem szkolnym, w celu zapewnienia optymalnych warunków uczniom z problemami integracji sensorycznej w klasie.

 

ZASADY KWALIFIKACJI NA TERAPIĘ PROWADZONĄ METODĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 

 1. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się na terapię prowadzoną metodą integracji sensorycznej w Zespole Szkół Nr 41 mają uczniowie z klas 0 – III   posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uzasadnione jest to tym, iż  okres wczesnoszkolny jest czasem największej plastyczności neuronalnej. Terapia w tym czasie przynosi największe i najszybsze efekty.

 1. Uczniowie z opinią z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przyjmowani będą na terapię w miarę wolnych miejsc, na podstawie decyzji Zespołu Terapeutów Integracji Sensorycznej oraz Zespołu do Spraw Integracji.
 2. Uczniowie z klas IV – VI kwalifikowani będą na terapię metodą integracji sensorycznej wówczas, gdy liczba przyznanych przez organ prowadzący godzin na terapię integracji sensorycznej będzie większa niż ilość uczniów z klas 0 – III zakwalifikowanych do terapii tą metodą.
 3. W oparciu o rozporządzenie MEN w sprawie organizacji pomocy pedagogicznej z 30 IV 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach, przedszkolach i placówkach formą pomocy są również konsultacje z rodzicami i konstruowanie na ich podstawie domowych programów stymulacji sensorycznej.
 4. Zespół Terapeutów zastrzega sobie prawo do dokonania wstępnej diagnozy oraz  zakwalifikowania ucznia (który nie posiada  orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) na zajęcia z integracji sensorycznej wówczas, gdy nauczyciel prowadzący zgłosi problemy z zakresu SI. Uczeń zostanie przyjęty na terapię w szkole pod warunkiem, że będą wolne miejsca.
 5. Rodzice uczniów zakwalifikowanych na zajęcia są zobowiązani do wcześniejszego powiadamiania terapeuty o nieobecności dziecka. Nieodwołanie trzech zajęć równoznaczne jest z rezygnacją z terapii.
NA GÓRĘ