• Statystyki

  • Odwiedziło nas: 330971
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 158 dni
 • Kontakt

  poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

  tel/fax: 22 8111820

  e-mail: zs41@edu.um.warszawa.pl

   

 • Lokalizacja

Integracja IV-VIII

Plan pracy Zespołu Do Spraw Integracji klas IV - VIII


ZADANIA
 

 

                FORMY PRACY

 

 

 

Szerzenie idei integracji w społeczności klasowej i szkolnej.

1. Organizowanie w klasach zajęć przybliżających uczniom świat ich niepełnosprawnych rówieśników.

2. Organizowanie zajęć psychoedukacyjnuch dla uczniów klas IV - VIII.

3. Opracowywanie najnowszych informacji, artykułów dotyczących integracji na internetową stronę szkoły.

4. Współpraca z zespołem do spraw integracji klas I-III

 

Doskonalenie współpracy między pedagogiem a nauczycielem prowadzącym

1. Spotkania Zespołu ds. Integracji

      - omawianie bieżących działań, problemów

      - dzielenie się własnymi doświadczeniami, wiedzą

      - zdawanie relacji z udziału w szkoleniach,  

         konferencjach, warsztatach itp.

2. Tworzenie, modyfikacja indywidualnych programów  

Terapeutyczno – edukacyjnych we współpracy nauczyciela przedmiotu i pedagoga specjalnego.

3. Współpraca nauczycieli przedmiotów i pedagogów specjalnych z logopedą, pedagogiem szkolnym i psychologiem

4. Organizowanie szkoleniowych rad pedagogicznych związanych z pracą z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

 Doskonalenie umiejętności pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

1. Udział w szkoleniach prowadzonych dla nauczycieli, pedagogów uczących dzieci niepełnosprawne.

2. Organizowanie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli klas integracyjnych, prowadzonych przez specjalistów.

3. Organizowanie lekcji pokazowych dla studentów.

 

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

1. Zapraszanie rodziców na imprezy okolicznościowe i uroczystości szkolne, zajęcia otwarte.

2. Aktywizowanie rodziców do włączania się w życie szkoły, klasy.

3. Przeprowadzanie akcji charytatywnych:

 • Pomoc dla domu dziecka-  zbiórka na pampersy

 

 

Wzbogacanie warsztatu pracy pedagoga

1. Udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach.

2. Nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych np. Fundacje, Stowarzyszenia

3. Opracowanie artykułów dla rodziców      

z zakresu pedagogiki i psychologii na stronę internetową

NA GÓRĘ