• Statystyki

  • Odwiedziło nas: 330954
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 158 dni
 • Kontakt

  poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

  tel/fax: 22 8111820

  e-mail: zs41@edu.um.warszawa.pl

   

 • Lokalizacja

Rewalidacja

Rewalidacja jest podstawową formą specjalistycznej pomocy dziecku niepełnosprawnemu, które ma trudności w opanowaniu materiału nauczania oraz w nawiązywaniu kontaktów społ., z powodu różnych zaburzeń i wad. Są to zajęcia wspierające proces nauczania specjalnego, których zadaniem jest wyrównywanie braków w zakresie intelektualnym, psychoruchowym, spowodowanych zaburzeniami somatycznymi, psychicznymi, bądź nie sprzyjającymi warunkami rodzinnymi i środowiskowymi. W zakres ich wchodzą następujące formy pracy dydaktycznej:

1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.

2. Zajęcia korekcyjne :

a) usprawnianie technik szkolnych

b) usuwanie wad wymowy

c) korekcja wad postawy

FORMY REWALIDACJI

1. wczesna, dobrze rozwinięta diagnoza i interwencja

2. wielostronna stymulacja i uaktywnianie

3. usprawnianie

4. korektura

5. kompensacja

6. indywidualizacja

7. profilaktyka i prewencja

8. wspieranie i wspomaganie

Zasady, które towarzyszą rewalidacji:

• Zasada akceptacji - polega na pozytywnym stosunku społeczeństwa do osób niepełnosprawnych, na uwrażliwieniu ludzi zdrowych na potrzeby słabszych, aby nie zaniedbywano wszelkich form opieki i pomocy.

• Zasada pomocy - polega na jej udzielaniu, gdy jest to niezbędne. Rozsądne podejście do osoby niepełnosprawnej nie polega na wyręczaniu jej, lecz na dbałości o aktywizację sił biologicznych, aby ją usamodzielnić i wytworzyć odpowiednią atmosferę w środowisku.

• Zasada indywidualizacji- to dostosowanie nauczania, zadań i wymagań do możliwości ucznia niepełnosprawnego.

• Zasada terapii pedagogicznej - wymaga wszechstronnego poznania wychowanka, poprzez wnikliwą diagnozę, analizę dokumentów i wytworów dziecka, wywiadów z najbliższym środowiskiem. Kolejnym etapem jest stosowanie środków terapeutycznych (medycznych, psychoterapeutycznych, pedagogicznych).

• Zasada współpracy z rodziną - polega na ustaleniu wspólnego kierunku działań, aby wspomagać każdy wysiłek dziecka na drodze ku usprawnieniu i rozwojowi.

Zadania rewalidacji w szkole:

• Przeciwdziałanie zaburzeniom nerwowym i emocjonalnym powstałym na tle wad i trudności;

• Przeciwdziałanie wadom i trudnościom wywołującym zaburzenia nerwowe i emocjonalne;

• Wzmacnianie u uczniów przekonania o możliwości przezwyciężania napotkanych trudności i dorównaniu do poziomu zespołu dzieci danej klasy.

Zajęcia te mają zatem wyrównać zaniedbania pedagogiczne oraz wynikające z nich braki w nauce, a także poprzez odpowiednie ćwiczenia usunąć i osłabić wady i zaburzenia, rozwijać procesy poznawcze, tj. spostrzeganie, uwagę, myślenie itp., Usprawnić koordynację ruchową oraz usuwać trudności w czytaniu, pisaniu i rachowaniu. Zajęcia te dodatkowo powinny eliminować wady postawy ( gimnastyka korekcyjna), a poprzez psychoterapię łagodzić i usuwać zaburzenia emocjonalno – uczuciowe.

Rewalidacja w naszej szkole odbywa się we wszystkich oddziałach integracyjnych.

NA GÓRĘ