• Statystyki

  • Odwiedziło nas: 257241
  • Do końca roku: 46 dni
  • Do wakacji: 224 dni
 • Kontakt

  poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

  tel/fax: 22 8111820

  e-mail: zs41@edu.um.warszawa.pl

   

 • Lokalizacja

Szkoła Pozytywnego Myślenia

W styczniu 2018r. nasza szkoła przystąpiła do programu certyfikacyjnego dla szkół "Szkoła Pozytywnego Myślenia" realizowanego w ramach projektu "Myślę Pozytywnie".

Przez cały rok, w ramach tego programu będziemy współpracować z Instytutem Edukacji Pozytywnej. Co miesiąc Nasza placówka będzie otrzymywać informację nt. zadania do realizacji. Dzięki temu, większą uwagę poświęcimy tematyce związanej ze zdrowiem psychicznym oraz będziemy systematycznie podejmować realne działania na rzecz wspierania naszych uczniów, w tym zakresie.

Pamiętajmy, że pozytywne myślenie w szkole daje siłę do uwierzenia w siebie, budowania wartościowych relacji, dbanie o własne bezpieczeństwo w stosunkach międzyludzkich, a także rozwój zgodny z wartościami społecznie przyjętymi.

Cały projekt finansowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Więcej informacji na temat projektu na www.myslepozytywnie.pl

 

Plan zadań certyfikacyjnych na cały rok 2018

Etap I. Poznajemy siebie

Motto etapu: “Człowiek nie może być tylko wychowywany. Musi wychowywać samego siebie, być dla siebie wychowawcą.” Jan Paweł II

 

STYCZEŃ

Zadanie dla uczniów: tworzenie prac literackich w wybranej formie „Myślę pozytywnie - opowieści ze szkolnej ławki”.

Wybrane prace przesyłane będą także do Fundacji w celu promocji działań podejmowanych przez szkoły i społeczność szkolną w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego.

 

LUTY

Zadanie dla szkoły: przeprowadzenie badania ankietowego wśród uczniów i uczennic oraz badania wśród rodziców. Zebrane ankiety zostaną przesłane do Fundacji w celu opracowania i analizy wyników (ogólnopolskie badanie prowadzone przez Fundację Instytut Edukacji Pozytywnej).

 

MARZEC

Zadanie dla szkoły: przeprowadzenie zajęć wychowawczych w klasach - „Moje mocne strony? Tak- znam je!” - szkoły otrzymują gotowy scenariusz zajęć.

Etap II. Dbanie o siebie

Motto etapu: “Zbyt wielu ludzi przecenia to, kim nie jest i nie docenia tego, kim jest." MALCOLM S. FORBES

 

KWIECIEŃ

Zadanie dla uczniów/ zespołów klasowych lub innych grup uczniowskich: stworzenie gry w wybranej formie pod hasłem „Dbam o siebie - dbam o innych”.

Wybrane prace przesyłane będą także do Fundacji w celu promocji działań podejmowanych przez szkoły i społeczność szkolną w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego.

 

MAJ

Zadanie dla szkoły: przeprowadzenie spotkania z wybranym gościem na temat tego, jakie znaczenie w jego sukcesie ma dbanie o własne zdrowie psychiczne.

 

CZERWIEC

Zadanie dla szkoły: przeprowadzenie zajęć wychowawczych w klasach - „Jak bezpiecznie spędzić wakacje- tworzymy instrukcje.” - szkoły otrzymują gotowy scenariusz zajęć.

Wybrane prace przesyłane będą także do Fundacji w celu promocji działań podejmowanych przez szkoły i społeczność szkolną w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego. Najlepsze instrukcje zostaną zamieszczone na stronie internetowej programu.

Etap III. Wdzięczność

Motto etapu: “Bądź wdzięczny za trudne chwile. One pozwalają ci się rozwijać. Bądź wdzięczny za swoje ograniczenia, ponieważ one dają ci szansę na poprawę. Bądź wdzięczny za każde nowe wyzwanie, ponieważ ono buduje twoją siłę i charakter. Bądź wdzięczny za swoje błędy. Przekazują Ci cenne lekcje.” Troy Amdahl

 

WRZESIEŃ

Zadanie dla szkoły: badanie diagnostyczne uczniów i uczennic.

Zadanie dla nauczycieli i rodziców: przeprowadzenie w wybranej formie spotkania budującego wspólną radość z bycia częścią procesu wychowawczego dzieci- wspólny wieczór planszówek, oglądanie filmu dotyczącego ważnych aspektów zdrowia psychicznego (w załączeniu proponowane pozycje filmowe), wycieczka rowerowa, ognisko.

 

PAŹDZIERNIK

Zadanie dla zespołów uczniowskich/ praca indywidualna uczniów, a także praca dla nauczycieli/ wychowawców: „Mojemu nauczycielowi jestem wdzięczny/ wdzięczna za…”, “Moim uczniom jestem wdzięczny/ wdzięczna za…”.

Wybrana  forma artystyczna - można wykorzystać narzędzia technologiczne. Wybrane prace przesyłane będą także do Fundacji w celu promocji działań podejmowanych przez szkoły i społeczność szkolną w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego.

Etap IV. Relacje i dbanie o innych

Motto etapu: "Człowiek jest sumą swoich uczynków, a nie przekonań." Josif Brodski

 

LISTOPAD

Zadanie dla klas: zajęcia wychowawcze z wykorzystaniem jednego wybranego odcinka „Rodzinka nieidealna”.

 

GRUDZIEŃ

Zadanie dla szkoły: „Myślę i działam pozytywnie na Święta.” - działanie prospołeczne, scenariusz i zasady działania przesłane będą przez Fundację.

Koordynatorzy programu: Urszula Jarosz–Rek, Piotr Pożarowszczyk

NA GÓRĘ