Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 w Warszawie - Integracja 0 III
1.png
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 w Warszawie
2.png
Zespół Szkół
blank.gif

INFORMACJE
Strona główna
Statut szkoły/ programy/regulaminy
Dyrektor/Kadra pedagogiczna
INSTRUMENTAL ENRICHMENT - program edukacyjny
Kalendarz roku szkolnego
Historia
Wolontariat
Biblioteka/Centrum multimedialne
Komunikaty
Stołówka
Zdrowe odżywianie
Serwis Pomoc Dziecku
Bezpieczny Internet
Galeria
Archiwum Newsów
Szukaj
Kontakt

Doradztwo zawodowe szkoła podstawowa

Doradztwo zawodowe liceum ogólnokształcące

Zamówienia publiczne


STRONY DOMOWE NAUCZYCIELI
Renata Cegiełka
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Szkoła Podstawowa
blank.gif

INFORMACJE
O Nas
Samorząd Szkolny
Spółdzielnia Uczniowska
Karta rowerowa
MISTRZOWIE KODOWANIA
SKO
Rada rodziców
Szukaj
Galeria
Kontakt


INTEGRACJA
Historia integracji
Integracja kl. 0 - III
Integracja kl. IV-VIII
Integracja sensoryczna
Rewalidacja


ŚWIETLICA
Świetlica
Regulamin świetlicy
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Liceum Ogólnokształcące
blank.gif Strona główna blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Integracja 0 III
blank.gif

ZADANIA ZESPOŁU DO SPRAW INTEGRACJI


 
  1. Szerzenie idei integracji w społeczności klasowej i szkolnej.
 
Organizowanie w klasach zajęć przybliżających uczniom świat ich niepełnosprawnych rówieśników.
Prowadzenie tablicy informacyjnej dla rodziców i osób zainteresowanych integracją.
Zorganizowanie zajęć zapoznających uczniów z logo szkoły, jego znaczeniem i symboliką.
Prowadzenie Kroniki Integracji
Opracowywanie najnowszych informacji, artykułów dotyczących integracji na internetową stronę szkoły.
 
  1. Doskonalenie współpracy między pedagogiem a nauczycielem prowadzącym.
Lekcje koleżeńskie
Spotkania Zespołu ds. Integracji
Prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych związanych z pracą z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
 
  1. Doskonalenie umiejętności pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
Udział w szkoleniach prowadzonych dla nauczycieli, pedagogów uczących dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych..
Organizowanie lekcji pokazowych dla studentów, nauczycieli.
 
      Nawiązanie współpracy z innymi placówkami integracyjnymi.
 
  1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Zapraszanie rodziców na imprezy okolicznościowe i uroczystości szkolne, zajęcia otwarte.
Aktywizowanie rodziców do włączania się w życie szkoły:
- Integracyjne zebrania w klasach
- Wykonanie wspólnych prac na rzecz szkoły
 
  1. Współpraca z rodzicami
Prowadzenie tablicy informacyjnej
Zapoznanie z historią i zasadami integracji w naszej szkole rodziców uczniów klas zwykłych i integracyjnych.
Spotkanie z rodzicami, których dzieci będą uczniami klas „0” i „I” w roku szkolnym 2009/2010.

Zasady przyjmowania dzieci niepełnosprawnych

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor szkoły wraz z Zespołem ds. Integracji na wniosek rodziców.
 
Niezbędne są następujące dokumenty:
  • podanie rodziców lub prawnych opiekunów,
  • orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej kwalifikujące do nauki w klasie integracyjnej (na podstawie aktualnego badania psychologicznego),
  • kserokopie lub oryginały zaświadczeń ze specjalistycznych placówek służby zdrowia, pod których opieką pozostają dzieci.
W wypadku niedostarczenia tych dokumentów podanie nie będzie rozpatrywane.
 
 
Wymagana jest indywidualna rozmowa dyrektora szkoły lub członków Zespołu ds. Integracji z opiekunami dziecka w trakcie składania dokumentów.
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Odwiedź nas na FB
blank.gif
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Dziennik elektroniczny
blank.gif
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
NUADU
blank.gif
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Dla rodzica
blank.gif

NABÓR
Dzień otwarty
REKRUTACJA do oddziałów przedszkolnych i kl.I
KLASA SPORTOWA
Wyprawka kl 0 i I
Wszystkie dzieci rodzą się geniuszami...

ZEBRANIA
Terminarz zebrań
Rada rodziców

POMOC DLA RODZICÓW
Zasiłki i stypendia
DOKUMENTY DO POBRANIA-stypendia
Serwis Pomoc Dziecku
Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne
Profilaktyka Dopalacze
Kącik rodzica
Akademia dla rodziców
Dziecko w sieci

SEKRETARIAT

Godziny pracy:8.00-16.00.
/piątek jest dniem bez przyjęć interesantów/

tel/fax 22 8111820
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Dla ucznia
blank.gif

PODRĘCZNIKI
podręczniki

PLAN LEKCJI
plan lekcji w ZS nr 41

NA NUDĘ
Ciekawe strony

PROCEDURY WYDAWANIA DUPLIKATÓW
Procedury wydawania duplikatów w ZS Nr41
Wniosek o wydanie duplikatu

PO LEKCJACH
Biblioteka cyfrowa
Zajęcia pozalekcyjne

Harcerstwo

blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Dzwonki
blank.gif
8:00 - 8:45
8:50 - 9:35
9:40 - 10:25
10:35 - 11:20
11:30 - 12:15
12:30 - 13:15
13:30 - 14:15
14:25 - 15:10
15:15 - 16:00
16:05 - 16:50
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Logowanie
blank.gif
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png