1.png
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 w Warszawie
2.png
Zespół Szkół
blank.gif

INFORMACJE
Strona główna
Statut szkoły/ programy/regulaminy
Dyrektor/Kadra pedagogiczna
INSTRUMENTAL ENRICHMENT - program edukacyjny
Kalendarz roku szkolnego
Historia
Wolontariat
Biblioteka/Centrum multimedialne
Komunikaty
Stołówka
Zdrowe odżywianie
Serwis Pomoc Dziecku
Bezpieczny Internet
Galeria
Archiwum Newsów
Szukaj
Kontakt

Doradztwo zawodowe szkoła podstawowa

Doradztwo zawodowe liceum ogólnokształcące

Zamówienia publiczne


STRONY DOMOWE NAUCZYCIELI
Renata Cegiełka
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Szkoła Podstawowa
blank.gif

INFORMACJE
O Nas
Samorząd Szkolny
Spółdzielnia Uczniowska
Karta rowerowa
MISTRZOWIE KODOWANIA
SKO
Rada rodziców
Szukaj
Galeria
Kontakt


INTEGRACJA
Historia integracji
Integracja kl. 0 - III
Integracja kl. IV-VIII
Integracja sensoryczna
Rewalidacja


ŚWIETLICA
Świetlica
Regulamin świetlicy
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Liceum Ogólnokształcące
blank.gif Strona główna blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Rada rodziców
blank.gif Na najbliższe spotkanie Rady zapraszamy w poniedziałek 21 XI o godz. 18.30 do sali 19.

Główne dokumenty:
1. Regulamin Rady Rodziców
2. Regulamin finansowy
3. Budżet (preliminarz)

Rada Rodziców 2015/2016
Zebranie 1
Zebranie 2
Zebranie 3
Zebranie 4

Wpłaty na Radę Rodziców 2014/2015
Link

Wpłaty na Radę Rodziców 2013/2014
Zestawienie wpłat 2013/2014 r.

Protokoły Rady z roku szkolnego 2011/2012:
Protokół nr 1
Protokół nr 2
Protokół nr 3
Protokół nr 4
Protokół nr 5

Protokół nr 6

Protokół nr 7

Wnioski Rady z roku szkolnego 2011/2012:
Wniosek nr 1
Wniosek nr 2
Wniosek nr 3
Wniosek nr 4

Protokoły Rady z roku szkolnego 2012/2013:
Protokół nr 1
Protokół nr 2

Rok szkolny 2013/2014

Zestawienie wpłat za rok 2012/2013

Protokoły Rady z roku szkolnego 2013/2014:
Protokół nr 1
Protokół nr 2
Protokół nr 3
Protokół nr 4
Protokół nr 5

Konto Rady Rodziców: Bank PEKAO S.A. 32 1240 1082 1111 0010 4196 6467
Wpłat należy dokonywać z dopiskiem: składka na RR, imię i nazwisko dziecka, klasa, za jakie miesiące uiszczana jest składka

W roku 2007, dzięki nowelizacji ustawy o systemie oświaty, rady rodziców otrzymały nowe, istotne kompetencje. W każdej szkole publicznej powołanie rady rodziców jest obecnie obligatoryjne.

Akcja 1%
Zapraszamy do przekazywania 1% na szkołę - pieniądze trafią na konto Rady Rodziców i zostaną przeznaczone na zakup lektur i nowości do biblioteki szkolnej. Szczegóły: Link

Rada rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach:
·z innymi organami szkoły, np. radą pedagogiczną, dyrektorem, lub samorządem uczniowskim,
·z instytucjami pozaszkolnymi, np. z samorządem lokalnym w celu pozyskania funduszy na zajęcia pozalekcyjne,
·z radami rodziców z innych szkół, np. w celu wymiany doświadczeń.
Dla właściwego funkcjonowania rady rodziców konieczne jest, aby działała ona jako autentyczny organ szkoły. Oznacza to, że:
·rada rodziców musi być organem autonomicznym, całkowicie niezależnym od rady pedagogicznej oraz dyrektora szkoły, co powinno przejawiać się przede wszystkim w sposobie wybierania jej członków,
·struktura organizacyjna rady, sposób jej pracy i podejmowania decyzji powinny zapewnić jej niezbędną operatywność,
·konieczne jest bieżące przekazywanie informacji ogółowi rodziców o prowadzonych przez radę działaniach,
·rada musi posiadać własny budżet i sprawnie nim zarządzać.
Rada rodziców ma prawo do:
- suwerennego określania swojej wewnętrznej organizacji - oznacza to, że nikt z władz szkoły (dyrektor, rada pedagogiczna) nie może wpływać na jej skład ani na strukturę,
- gromadzenia środków finansowych dla wspierania działalności statutowej szkoły i wydawania ich zgodnie z własną wolą,
- występowania do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły w sprawach związanych:
- z jakością nauczania (np. starania o certyfikat ISO),
- z wychowywaniem dzieci (np. organizowanie tzw. Zielonych szkół),
- z finansami szkoły (np. wniosek do władz szkoły o wygospodarowanie pieniędzy na kółka zainteresowań),
- z bezpieczeństwem (np. wprowadzenie identyfikatorów).

Kontakt

Zapraszamy do współpracy rodziców, nauczycieli, uczniów - wszystkich, którzy mają pomysły i chęci do działania na rzecz naszej szkoły i zadowolenia dzieci.

Bartosz Wieczorek - przewodniczący zs41@op.pl
Dorota Bajno - zastępca przewodniczącego dorota.bajno@wp.pl

Adres szkoły / Dane do faktur:
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 41
ul. Bartnicza 2
03-358 Warszawa
NIP 524-26-55-204

Najważniejsze dokonania Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 41w Warszawie w roku szkolnym 2010/2011.

- Zakup worków sako jako uzupełnienie wyposażenia świetlicy.
- Uruchomienie w bibliotece szkolnej kącika czytelniczego „Czytajnik”.
- Organizacja w dn. 9-13 maja 2011 r. zbiórki zabawek dla świetlicy i książek dla biblioteki.
- Interwencja w Fundacji Ma–Ma w ramach projektu „O Mamma Mia. Tu wózkiem nie wjadę” z prośbą o rozwiązanie problemu braku podjazdu dla wózków do szatni – niestety mimo szczerych chęci pomocy Pani Patrycji Dołowy z Fundacji sprawa zakończona fiaskiem –Urząd Dzielnicy Targówek nie wykazał chęci pomocy.
- Zmiana studia fotograficznego obsługującego wydarzenia szkolne, związana z fatalną jakością zdjęć.
- Organizacja turnieju piłkarskiego dla dzieci ze świetlicy w dniach 14-16 VI 2011 r.
- W ramach obchodów Dni Dziecka zorganizowany został w szkole pokaz sztuki cyrkowej w wykonaniu uczniów i absolwentów Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Warszawie.
- Pomoc informatyczna:
1.Uruchomienie nowej strony internetowej szkoły i aktywne działania związane z jej aktualizowaniem.
2. Wykonanie serwera szkolnego i modernizacje sieci komputerowej
3. Naprawa i opieka nad komputerami w pracowniach informatycznych
4. Doprowadzenie sieci komputerowej do świetlicy
5. Uruchomienie stanowisk komputerowych w czytelni
6. Dostęp bezprzewodowy do internetu w czytelni dla wszystkich uczniów szkoły.

Dokonania Rady Rodziców w roku szkolnym 2011/2012
1. Rada Rodziców wraz z szkolnym klubem sportowym Targówek wygrała konkurs „ Zdrowe dzieci to nasz kapitał” za otrzymane fundusze przeprowadzono w szkole szereg działań związanych z zdrowym żywieniem i zdrowym trybem życia:
a) Szkolny wyścig po zdrowie
b) Tydzień Zdrowego Żywienia
c) Konkurs na najciekawszy projekt gimnastyki śródlekcyjnej
d) Konkurs na najsmaczniejsze ekologiczne „ciastko Reymonta”
e) Konkurs na najsmaczniejsze i apetyczne II śniadanie
f) Debata społeczna „Dziecko i zdrowie” w DK Świt
g) Warsztaty ekologiczne dla dzieci
2. Zawarcie umowy z Instytutem Inicjatyw Pozarządowych – Akcja 1% - co daje możliwość odliczenia 1% swoich podatków na rzecz szkoły.
3. Interwencja w Zarządzie Dróg Miejskich w sprawie miejsc parkingowych od strony ul. Bartniczej – ZDM zobowiązał się do ich wykonania.
4. Organizacja koncertu Orkiestry Wojska Polskiego
5. Organizacja i współfinansowanie warsztatów w przenośnym planetarium
6. Organizacja i finansowanie zajęć dodatkowych zumby
7. Finansowanie nagród w szkolnej Olimpiadzie sportowej
8. Finansowanie nagród w konkursie „W naszej klasie fajnie jest”
9. Prowadzenie kółka szachowego

blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Odwiedź nas na FB
blank.gif
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Dziennik elektroniczny
blank.gif
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
NUADU
blank.gif
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Dla rodzica
blank.gif

NABÓR
Dzień otwarty
REKRUTACJA do oddziałów przedszkolnych i kl.I
KLASA SPORTOWA
Wyprawka kl 0 i I
Wszystkie dzieci rodzą się geniuszami...

ZEBRANIA
Terminarz zebrań
Rada rodziców

POMOC DLA RODZICÓW
Zasiłki i stypendia
DOKUMENTY DO POBRANIA-stypendia
Serwis Pomoc Dziecku
Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne
Profilaktyka Dopalacze
Kącik rodzica
Akademia dla rodziców
Dziecko w sieci

SEKRETARIAT

Godziny pracy:8.00-16.00.
/piątek jest dniem bez przyjęć interesantów/

tel/fax 22 8111820
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Dla ucznia
blank.gif

PODRĘCZNIKI
podręczniki

PLAN LEKCJI
plan lekcji w ZS nr 41

NA NUDĘ
Ciekawe strony

PROCEDURY WYDAWANIA DUPLIKATÓW
Procedury wydawania duplikatów w ZS Nr41
Wniosek o wydanie duplikatu

PO LEKCJACH
Biblioteka cyfrowa
Zajęcia pozalekcyjne

Harcerstwo

blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Dzwonki
blank.gif
8:00 - 8:45
8:50 - 9:35
9:40 - 10:25
10:35 - 11:20
11:30 - 12:15
12:30 - 13:15
13:30 - 14:15
14:25 - 15:10
15:15 - 16:00
16:05 - 16:50
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Logowanie
blank.gif
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png