1.png
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 w Warszawie
2.png
Zespół Szkół
blank.gif

INFORMACJE
Strona główna
Statut szkoły/ programy/regulaminy
Dyrektor/Kadra pedagogiczna
INSTRUMENTAL ENRICHMENT - program edukacyjny
Kalendarz roku szkolnego
Historia
Wolontariat
Biblioteka/Centrum multimedialne
Komunikaty
Stołówka
Zdrowe odżywianie
Serwis Pomoc Dziecku
Bezpieczny Internet
Galeria
Archiwum Newsów
Szukaj
Kontakt

Doradztwo zawodowe szkoła podstawowa

Doradztwo zawodowe liceum ogólnokształcące

Zamówienia publiczne


STRONY DOMOWE NAUCZYCIELI
Renata Cegiełka
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Szkoła Podstawowa
blank.gif

INFORMACJE
O Nas
Samorząd Szkolny
Spółdzielnia Uczniowska
Karta rowerowa
MISTRZOWIE KODOWANIA
SKO
Rada rodziców
Szukaj
Galeria
Kontakt


INTEGRACJA
Historia integracji
Integracja kl. 0 - III
Integracja kl. IV-VIII
Integracja sensoryczna
Rewalidacja


ŚWIETLICA
Świetlica
Regulamin świetlicy
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Liceum Ogólnokształcące
blank.gif Strona główna blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Procedury wydawania duplikatów w ZS Nr 41
blank.gif

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej,
świadectwa szkolnego i pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 41 ul. Bartnicza 2 03-358 Warszawa

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58/2005 poz. 504 ze. zm. )

                   Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635)

 

I.         Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

1.         W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić
do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat. Załącznik nr 1 do pobrania w Sekretariacie lub na stronie internetowej.

2.         Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko
i imię, data urodzenia) oraz dowód opłaty skarbowej.

3.         Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł.

4.         Termin wykonania duplikatu do 7 dni roboczych.

 

II.           Zasady wydawania duplikatów karty rowerowej.

1.              W przypadku utraty oryginału karty rowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły
z pisemnym wnioskiem (podaniem) o wydanie duplikatu karty rowerowej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.

2.              Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia).

3.              Za wydanie duplikatu karty rowerowej nie pobiera się opłaty.

4.              Termin wykonania duplikatu do 10 dni roboczych.

 

III.          Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.

1.                   W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może

wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa
z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:

-              rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły / klasy),

-              roku ukończenia szkoły / klasy.

-              wychowawca klasy (nazwisko i imię)

Załącznik nr 1 do pobrania w Sekretariacie lub na stronie internetowej

2.                   Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.

3.                   Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera sie opłatę w wysokości równej

kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.

4.            Termin wykonania duplikatu do 14 dni roboczych. Jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w Szkole.

5.            Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa.

6.            Duplikat zawiera:

                        - wyraz „Duplikat” – na pierwszej stronie u góry,

                        - dane zgodne z dokumentacją pedagogiczną,

                        - pod tekstem nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności,

                        - datę wystawienia duplikatu,

                        - podpis dyrektora szkoły,

                        - pieczęć urzędową.

7.            Jeżeli Szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca
do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe.

8.            W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie odrębnych przepisów,
w drodze postępowania sądowego.

9.            Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub wysyłany
jest pod wskazany we wniosku adres.

10.          Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

 

IV.          Powyższe opłaty należy wnosić na konto.

 

Bank Handlowy w Warszawie Nr 76 1030 1508 0000 0005 5091 9028

Dane do przelewu:

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 41 ul. Bartnicza 2 03-358 Warszawa

 

 

Wprowadzono zarządzeniem dyrektora Nr 70/2011 z dnia 13.09.2011 r.

 

blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Odwiedź nas na FB
blank.gif
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Dziennik elektroniczny
blank.gif
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
NUADU
blank.gif
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Dla rodzica
blank.gif

NABÓR
Dzień otwarty
REKRUTACJA do oddziałów przedszkolnych i kl.I
KLASA SPORTOWA
Wyprawka kl 0 i I
Wszystkie dzieci rodzą się geniuszami...

ZEBRANIA
Terminarz zebrań
Rada rodziców

POMOC DLA RODZICÓW
Zasiłki i stypendia
DOKUMENTY DO POBRANIA-stypendia
Serwis Pomoc Dziecku
Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne
Profilaktyka Dopalacze
Kącik rodzica
Akademia dla rodziców
Dziecko w sieci

SEKRETARIAT

Godziny pracy:8.00-16.00.
/piątek jest dniem bez przyjęć interesantów/

tel/fax 22 8111820
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Dla ucznia
blank.gif

PODRĘCZNIKI
podręczniki

PLAN LEKCJI
plan lekcji w ZS nr 41

NA NUDĘ
Ciekawe strony

PROCEDURY WYDAWANIA DUPLIKATÓW
Procedury wydawania duplikatów w ZS Nr41
Wniosek o wydanie duplikatu

PO LEKCJACH
Biblioteka cyfrowa
Zajęcia pozalekcyjne

Harcerstwo

blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Dzwonki
blank.gif
8:00 - 8:45
8:50 - 9:35
9:40 - 10:25
10:35 - 11:20
11:30 - 12:15
12:30 - 13:15
13:30 - 14:15
14:25 - 15:10
15:15 - 16:00
16:05 - 16:50
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Logowanie
blank.gif
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png