1.png
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 w Warszawie
2.png
Zespół Szkół
blank.gif

INFORMACJE
Strona główna
Statut szkoły/ programy/regulaminy
Dyrektor/Kadra pedagogiczna
INSTRUMENTAL ENRICHMENT - program edukacyjny
Kalendarz roku szkolnego
Historia
Wolontariat
Biblioteka/Centrum multimedialne
Komunikaty
Stołówka
Zdrowe odżywianie
Serwis Pomoc Dziecku
Bezpieczny Internet
Galeria
Archiwum Newsów
Szukaj
Kontakt

Doradztwo zawodowe szkoła podstawowa

Doradztwo zawodowe liceum ogólnokształcące

Zamówienia publiczne


STRONY DOMOWE NAUCZYCIELI
Renata Cegiełka
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Szkoła Podstawowa
blank.gif

INFORMACJE
O Nas
Samorząd Szkolny
Spółdzielnia Uczniowska
Karta rowerowa
MISTRZOWIE KODOWANIA
SKO
Rada rodziców
Szukaj
Galeria
Kontakt


INTEGRACJA
Historia integracji
Integracja kl. 0 - III
Integracja kl. IV-VIII
Integracja sensoryczna
Rewalidacja


ŚWIETLICA
Świetlica
Regulamin świetlicy
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Liceum Ogólnokształcące
blank.gif Strona główna blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Rewalidacja
blank.gif

blank.gif

Rewalidacja jest podstawową formą specjalistycznej pomocy dziecku niepełnosprawnemu, które ma trudności w opanowaniu materiału nauczania oraz w nawiązywaniu kontaktów społ., z powodu różnych zaburzeń i wad. Są to zajęcia wspierające proces nauczania specjalnego, których zadaniem jest wyrównywanie braków w zakresie intelektualnym, psychoruchowym, spowodowanych zaburzeniami somatycznymi, psychicznymi, bądź nie sprzyjającymi warunkami rodzinnymi i środowiskowymi. W zakres ich wchodzą następujące formy pracy dydaktycznej:

1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.

2. Zajęcia korekcyjne :

a) usprawnianie technik szkolnych

b) usuwanie wad wymowy

c) korekcja wad postawy

FORMY REWALIDACJI

1. wczesna, dobrze rozwinięta diagnoza i interwencja

2. wielostronna stymulacja i uaktywnianie

3. usprawnianie

4. korektura

5. kompensacja

6. indywidualizacja

7. profilaktyka i prewencja

8. wspieranie i wspomaganie

Zasady, które towarzyszą rewalidacji:

Zasada akceptacji - polega na pozytywnym stosunku społeczeństwa do osób niepełnosprawnych, na uwrażliwieniu ludzi zdrowych na potrzeby słabszych, aby nie zaniedbywano wszelkich form opieki i pomocy.

Zasada pomocy - polega na jej udzielaniu, gdy jest to niezbędne. Rozsądne podejście do osoby niepełnosprawnej nie polega na wyręczaniu jej, lecz na dbałości o aktywizację sił biologicznych, aby ją usamodzielnić i wytworzyć odpowiednią atmosferę w środowisku.

Zasada indywidualizacji- to dostosowanie nauczania, zadań i wymagań do możliwości ucznia niepełnosprawnego.

Zasada terapii pedagogicznej - wymaga wszechstronnego poznania wychowanka, poprzez wnikliwą diagnozę, analizę dokumentów i wytworów dziecka, wywiadów z najbliższym środowiskiem. Kolejnym etapem jest stosowanie środków terapeutycznych (medycznych, psychoterapeutycznych, pedagogicznych).

Zasada współpracy z rodziną - polega na ustaleniu wspólnego kierunku działań, aby wspomagać każdy wysiłek dziecka na drodze ku usprawnieniu i rozwojowi.

Zadania rewalidacji w szkole:

• Przeciwdziałanie zaburzeniom nerwowym i emocjonalnym powstałym na tle wad i trudności;

• Przeciwdziałanie wadom i trudnościom wywołującym zaburzenia nerwowe i emocjonalne;

• Wzmacnianie u uczniów przekonania o możliwości przezwyciężania napotkanych trudności i dorównaniu do poziomu zespołu dzieci danej klasy.

Zajęcia te mają zatem wyrównać zaniedbania pedagogiczne oraz wynikające z nich braki w nauce, a także poprzez odpowiednie ćwiczenia usunąć i osłabić wady i zaburzenia, rozwijać procesy poznawcze, tj. spostrzeganie, uwagę, myślenie itp., Usprawnić koordynację ruchową oraz usuwać trudności w czytaniu, pisaniu i rachowaniu. Zajęcia te dodatkowo powinny eliminować wady postawy ( gimnastyka korekcyjna), a poprzez psychoterapię łagodzić i usuwać zaburzenia emocjonalno – uczuciowe.

Rewalidacja w naszej szkole odbywa się we wszystkich oddziałach integracyjnych.

blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Odwiedź nas na FB
blank.gif
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Dziennik elektroniczny
blank.gif
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
NUADU
blank.gif
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Dla rodzica
blank.gif

NABÓR
Dzień otwarty
REKRUTACJA do oddziałów przedszkolnych i kl.I
KLASA SPORTOWA
Wyprawka kl 0 i I
Wszystkie dzieci rodzą się geniuszami...

ZEBRANIA
Terminarz zebrań
Rada rodziców

POMOC DLA RODZICÓW
Zasiłki i stypendia
DOKUMENTY DO POBRANIA-stypendia
Serwis Pomoc Dziecku
Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne
Profilaktyka Dopalacze
Kącik rodzica
Akademia dla rodziców
Dziecko w sieci

SEKRETARIAT

Godziny pracy:8.00-16.00.
/piątek jest dniem bez przyjęć interesantów/

tel/fax 22 8111820
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Dla ucznia
blank.gif

PODRĘCZNIKI
podręczniki

PLAN LEKCJI
plan lekcji w ZS nr 41

NA NUDĘ
Ciekawe strony

PROCEDURY WYDAWANIA DUPLIKATÓW
Procedury wydawania duplikatów w ZS Nr41
Wniosek o wydanie duplikatu

PO LEKCJACH
Biblioteka cyfrowa
Zajęcia pozalekcyjne

Harcerstwo

blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Dzwonki
blank.gif
8:00 - 8:45
8:50 - 9:35
9:40 - 10:25
10:35 - 11:20
11:30 - 12:15
12:30 - 13:15
13:30 - 14:15
14:25 - 15:10
15:15 - 16:00
16:05 - 16:50
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Logowanie
blank.gif
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png